JAR Luftvård AB

Vi arbetar med produkter och anläggningar för luftrening inom industrier och offentliga områden,
bland annat oljedimavskiljare, stoftavskiljare, filter och ventilation.

Ren verkstadsluft

Oljedimavskiljare används för avskiljning av oljedroppar som bildas i samband med bl.a svarvning, slipning, fräsning och härdning.

Våra oljedimavskiljare finns som standard i utförandet OD 2000 och OD 3000, men byggs även kundspecifika för att passa olika anläggningar.

Läs mer