Filter

JAR Luftvård AB är återförsäljare av en rad olika luftfilter. Förfilter, mikrofilter och aluminiumfilter till våra olika oljedimavskiljare finns som lagervara.

Vi erbjuder även andra slags filter, både standardfilter och specialtillverkade filter i olika storlekar och material.

Filtren är anpassade för de höga krav som ställs på luftrening.