Stoftavskiljare

Stoftavskiljare används vid alla typer av arbeten som alstrar damm, t.ex. slipning, polering, krossning, sprutmetallisering och smältugnar.

Stoftavskiljare finns med IN-MAT skakrensande filter, IN-PULS tryckluftsrensande kassettfilter, samt flera specialvarianter.